Je stále nejvýznamnějším opatřením při prevenci vzniku a šíření infekčních chorob, v posledním desetiletí došlo k významnému rozvoji teoretické i praktické vakcinologie a ke konstrukci nových vakcín,využívajících moderních technologií,tak aby očkování bylo bezpečné a účinné.

Očkování má v lidské populaci 2 základní funkce-individuální a kolektivní. Na individuální úrovni musí chránit očkovaného člověka,aby infekcí neonemocněl. Pravidelné a plošné očkování se zase snaží,aby bylo v populaci co nejvíce očkovaných lidí, tedy-je-li proočkovanost v populaci vysoká, lze hovořit o tzv.kolektivní imunitě, ta brání oběhu infekčního původce a ochrání tak lidi, kteří ze zdravotních důvodů nemohou být očkováni.

I přes některé nežádoucí účinky očkování lze porovnáním výskytu komplikací po prodělaném onemocnění a po očkování zjistit,že skutečná rizika po očkování jsou vzácná a v porovnání s riziky z prodělaného infekčního onemocnění zanedbatelná.

Onemocnění Riziko po prodělaném onemocnění Riziko očkování
Spalničky zápal plic: 1 z 20
encefalitida: 1 z 2000
smrt: 1 z 3000 ve vyspělých zemích, již 1 z 5 při propuknutí nemoci v rozvojových zemích
kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
encefalitida nebo závažné alergické reakce 1 z 1 milionu podaných dávek
Příušnice serózní meningitida: 1 z 300 kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
encefalitida nebo závažné alergické reakce 1 z 1 milionu podaných dávek
Zarděnky vrozený zarděnkový syndrom: 1 ze 4 (v případě, že se žena nakazí v prvních dvou měsících těhotenství) kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
encefalitida nebo závažné alergické reakce 1 z 1 milionu podaných dávek
Záškrt smrt: 1 z 20 Vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli
neutichající pláč, potom úplné vyléčení 1 ze 100
Tetanus smrt: 30 - 50 % Vakcína proti tetanu
křeče nebo šok, poté úplné vyléčení: 1 z 1750
Dávivý kašel zápal plic: 1 z 8
encefalopatie : 1 z 20
smrt: 1 z 200
Celobuněčná vakcína proti dávivému kašli
akutní encefalopatie: 0 - 10,5 na 1 milion
TATO VAKCÍNA SE JIŽ NEPOUŽÍVÁ
Smrt: nebyl prokázán ani jeden případ

Povinné očkování představuje v demokratické společnosti opatření nezbytné pro ochranu veřejné bezpečnosti, zdraví,práv a svobod druhých.

Lékař je ze zákona povinen provádět povinné očkování . I v rámci očkovacího kalendáře je většinou možné přihlédnout k názoru a přání rodičů,jak očkování nejlépe provést s ohledem na jejich dítě. Základem je oboustranná ochota k vzájemné komunikaci, vyjádření obav, přání pochybností atd. V případě, že rodiče zcela odmítnou povinné očkování u svého dítěte ,nejednají z lékařského a sociálního hlediska v jeho nejlepším zájmu a mohou tímto rozhodnutím ohrozit zdraví svého dítěte. Přesto dle mého názoru mají na odmítnutí právo, ,v tom případě je vyžadováno podepsání informovaného nesouhlasu obou rodičů.

Je potřeba mít na paměti, že problematika očkování a oboru vakcinologie, imunologie a epidemiologie je velmi složitá , s nárůstem nových objevů, vakcín , možností a obrovskou mediální /dez/informovaností až matoucí a stává se tak pro laickou a někdy i odbornou veřejnost jen těžko přehlednou. Rozhodnout tak co je pro Vaše dítě nejlepší může být velmi těžké, zejména, když se leckdy objevují v médiích manipulativní, zavádějící informace,leckdy i odborné informace bývají protichůdné.. Doufám, že následující informační přehled, dostupnost příbalových letáků jednotlivých vakcin i moje ochota zodpovědět Vaše případné dotazy, Vám pomohou při rozhodování o očkování Vašich dětí. A samozřejmě ještě je tu INTERNET.:-)

Miminko Miminko Miminko