Horečka u dětí

Horečkou se rozumí vzestup tělesné teploty nad 38°C, jedná se nejčastěji o obrannou reakci organismu na imunologický podnět /bakterie, viry/. Horečka je pouze příznak onemocnění.

Dítě by mělo mít klidový režim doma a, dostatek tekutin, /bez řádného přívodu tekutin na pokrytí ztrát nelze dobře korigovat teplotu/ Dítě nenutíme do jídla.. Teplotu pravidelně /i v noci!/ kontrolujeme, aby nedošlo k nekontrolovanému prudkému vzestupu, který by u dítěte mohl způsobit febrilní křeče.

Léčba

  1. paracetamol /Panadol, Paralen, Mexalen aj./ dávka 50mg/kg/den ve 4 dávkách příbalový leták/
  2. ibuprofen /Ibalgin, Nurofen,Brufen, Ibuberl,aj/dávka 20-30mg/kgden ve 4 dávkách, viz. příbalový leták
  3. Tyto léky existují v různých formách –sirup, čípky, tbl, lze používat podle potřeby. Uvedené léky lze při léčbě horečky i kombinovat pro lepší účinnost na snížení teploty, a to tak, že na jednu teplotní špičku podáte např. paracetamol a na další vzestup teploty ibuprofen.Pro názornější vysvětlení –dítě má v 8 hod 38,5°C podáte paracetamol,v 11 hod má dítě 39°C tj. za 3 hod nemůžete podat další dávku paracetamolu, ale můžete podat dávku ibuprofenu a tím teplotu opět snížit, takto lze postupovat opakovaně během dne .Musíte jen hlídat maximální dávku, kterou lze dítěti podat za 24 hod a opravdu střídat uvedené léky –pozor na různé firemní názvy –kontrolujte si vždy účinnou látku léku.Obecně platí, že ibuprofen je o něco účinnější a při ev. překročení dávky méně toxický.
  4. zábaly – do vlažné vody cca 25°C namočíme osušku a na 10-15 min zabalíme trup dítěte.Nepřikrýváme, Proceduru lze opakovat 3x za 2 hodiny.Obdobně lze dítě posadit do vany a cca 10 min sprchovat vlažnou/ 20-25°C/ vodou. Neprovádíme, pokud má dítě výrazně mramorovanou kůži a ledové končetiny.

Při léčbě horečky se řídíme hlavně celkovým stavem dítěte –tj.pokud je dítě celkově v dobrém stavu,pije, komunikuje, chvilku si i pohraje apod.nabízíme oslazené tekutiny a teplotu kontrolujeme.Je-li dítě mrzuté, unavené, nechce pít apod. je dle mého názoru namístě podání léků proti teplotě i v případě,že má dítě do 38°C. Využíváme přitom analgetického / proti bolesti/ a protizánětlivého účinku těchto léků.

Z výše uvedeného je patrné,že horečka v začátku onemocnění není důvodem k okamžité návštěvě lékaře, který nemůže stanovit dg v případě, že horečka trvá několik hodin,je však zapotřebí dítě kontrolovat, nabízet tekutiny, popř.se snažit snižovat teplotu .Pokud však kdykoliv s horečkou k lékaři vyrazíte, VŽDY !dítěti před odjezdem podejte lék proti teplotě.

Vyhledejte lékaře ihned - má-li horečku kojenec do 3 měs věku,nebo horečku přes 39°C dítě do 1 roku, je-li dítě apatické, odmítá pít, zvrací,málo močí, nebo naopak je neklidné,zmatené, má prudké bolesti hlavy, prudké bolesti břicha, bolesti ucha nebo vyrážku,či výrazně mramorovanou kůži. Také horečku trvající 3 dny konzultujte s lékařem a rovněž neklesající T39°C-40°C.

Miminko Miminko Miminko