Proti pneumokokovým nákazám
Pneumokoky jsou bakterie, kterých je celosvětově více než 90 serotypů, většinou se při vzniku chorob uplatňuje 20-23 typů. Rizikem jsou tzv. invazivní onemocnění tj.sepse/ otrava krve/ zánět plic a zánět mozkových blan, ohroženy jsou zejména děti do 5 let.Omezuje výskyt pneumokokem způs. zánětů středního ucha.

Očkujeme 3.,4. 5. měsíc věku a přeočkování mezi 11.-15.měs.
Dostupné vakcíny
 SYNFLORIX – vakcína proti 10 typům pneumokoka/ bezplatná/
 PREVENAR 13 – vakcína proti 13 typům pneumokoka/ variabilní doplatek, dle úhrady pojišťovny a ceny distributora, t.č 450,-Kč na 1 dávku/
 PNEUMO 23 – určena pro děti starší 5 let a dospělé

Proti rakovině děložního čípku / HPV human papiloma virus nákazy/
Zavedeno do očkovacího kalendáře od 1.4.2012, určeno pro dívky mezi 13.-14.rokem věku.
HPV infekce jsou v současnosti nejčastějšími sexuálně přenosnými chorobami.HPV existujevíce než 100 typů, z toho bylo v dolním genitálním traktu zjištěno okolo 40 typů a ty dnes rozdělujeme na dvě základní skupiny. Skupinu nízkého rizika, tzv. neonkogenní t ypy, které u žen vyvolávají kondylomata/ bradavice/ vulvy, pochvy a děložního hrdla a skupinu tzv.vysokého rizika, tzv. onkogenní typy, kterých je v současnosti identifikováno celkem 15. Jsou vyvolavateli těžkých prekanceroz a karcinomů vulvy, pochvy a děložního hrdla. Dokáží vyvolat zhoubné nádory i v negynekologických oblastech, jako je rektum, penis nebo nosohltan a dutina ústní.

Dostupné vakcíny
 CERVARIX - bivalentní vakcína proti lidskému papilomaviru/ typy 16,18/ - bez doplatku Výhodou této vakcíny je zjištěná zkřížená ochrana i proti několika blízkým nevakcinačním typům HPV
 SILGARD – kvadruvalentní vakcína proti lidskému papilomaviru/ typy 16,18 a 6,11/ - s doplatkem 300,-Kč na 1 dávku. Výhodou této vakcíny je ochrana proti „ benigním“ HPV typům, vyvolávajích genitální bradavice u žen/ tzv. condylomata accuminata/.
OČKOVÁNÍ NA VYŽÁDÁNÍ / hrazená pacientem/

Očkování proti rotavirům
Určeno pro kojence od 6. týdne věku ,ukončeno by mělo být nejpozději v 24. resp.26.týdnu věku.Onemocnění způsobené rotaviry se projevuje teplotou, akutním průjmem a zvracením, u kojenců a batolat často vedoucím k rychlé dehydrataci s nutností hospitalizace a infuzní léčby.

Dostupné vakcíny
 ROTARIX – živá rotavirová vakcína, podávaná perorálně / ústy/ ve 2 dávkách v intervalu 1 měsíc
 ROTATEQ – živá rotavirová vakcína podávaná perorálně ve 3 dávkách v intervalech 1 měsíc

Očkování proti meningokokům
Původci meningokokových nákaz jsou celosvětově rozšířené bakterie mnoha typů, nejčastěji 5 séroskupin A,B,C,Y a W135. Česká republika patří mezi země, kdese za normální epidemiologické situace invazivní meningokokové onemocnění vyskytuje sporadicky/ nemocnost do 1/100000obyvatel/ má nízkou smrtnost/ 5%/ a býva převážně způsobeno typem B, ale epidemiologická situace se neustále mění a vyvíjí, rovněž tak vakcíny a doporučení k jejich aplikaci.Invazivní meningokokové onemocnění je vždy velmi závažné život ohrožující, propuká zpravidla z plného zdraví a postihuje zejména děti mladší 5 let a mladistvé. Nejčastějším projevem nemoci je vysoká teplota, celková schvácenost, zvracení, bolesti hlavy, spavost, bolesti břicha a výsev červenofialových skvrn na kůži v důsledku septicky probíhajícího onemocnění/ otrava krve, zánět mozkových blan. /Průběh onemocnění je velmi rychlý během několika hodin může být pacient v kritickém stavu.

Dostupné vakcíny
 NEISVAC –C konjugovaná vakcína proti infekcím vyvolaným meningokoky skupiny C
Lze očkovat od 2 měs. věku, předpokládaná ochrana 5-7 let konjugovaná vakcína proti infekcím vyvolaným meningokokem C
 MENJUGATE
 MENVEO –konjugovaná vakcína proti typu A,C,W135 a Y ,lze očkovat od 2 let věku
 NIMENRIX
BEXSERO –vakcína proti meningokoku typu B se objeví na trhu v dohledné době

Očkování proti virové hepatitidě A / žloutenka A „nemoc špinavých rukou“/
Onemocnění se projevuje zánětem jater,je spojeno s povinnou hospitalizací a karanténními opatřeními.

Dostupné vakcíny
 HAVRIX - vakcína proti hepatitidě A Lze očkovat od 1 roku věku ve 2 dávkách
s intervalem 6-12 měs. Předpokládaná ochrana 20let, ev. delší AVAXIM – vakcína proti hepatitidě A
Lze očkovat od 2 let

Očkování proti planým neštovicím/varicele/
Plané neštovice –vysoce nakažlivé onemocnění ,které nejčastěji postihuje děti do 10 let, projevuje se teplotou a charakteristickou postupně se objevující vyrážkou-přes skvrnky, pupeny až k puchýřkům,které postupně zasychají v krusty. Nakažený člověk je infekční 1-3dny před výsevem vyrážky, přestává být infekční po úplném zaschnutí všech puchýřků. Průměrná doba trvání neštovic je 10dní. Průběh onemocnění bývá v dětském věku ve většině případů příznivý, ale mohou se vyskytnout i případy žké,komplikované.

Dostupné vakcíny
 PRIORIX TETRA – živá vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím
Lze očkovat od 15 měs./ resp. v případě nutnosti od 12 měs./ 2 dávky v intervalu 3měs.
 VARILRIX –živá vakcína proti planým neštovicím.
Lze očkovat od 9 měs. Ve 2 dávkách v intervalu 2-3 měs.

Očkování proti klíšťové encefalitidě/ zánět mozku/
Klíšťová encefalitida je závažné virové onemocnění přenášené klíšťaty.První příznaky onemocnění se objevují obvykle 7-10 dní po přisátí infikovaného klíštěte.Téměř 2/3 osob prodělají onemocnění bez klinických příznaků. U symptomatických pacientů je častý dvoufázový průběh nemoci. Pro první fázi je charakteristická horečka, bolesti svalů, kloubů, v této fázi může onemocnění skončit, nebo přechází do druhé fáze. V tom případě po 2-4 dnech dochází ke zlepšení stavu a obtíže se vracejí obvykle po 2-10 dnech bezpříznakového období. Objevuje se zvracení, bolesti hlavy horečka jako projevy zánětu mozkových blan nebo komplikovanější projevy zánětu mozku – poruchy vědomí, obrny, poruchy řeči apod. Průběh onemocnění bývá u dětí příznivý, na rozdíl od dospělých, kteří onemocní mnohem častěji a rovněž mnohem častěji se u nich vyskytují postinfekční komplikace.

Dostupné vakcíny
FSME- IMMUN - vakcína proti klíšťové encefalitidě Lze očkovat od 1 roku věku ve 3 dávkách v průběhu cca 1 roku , nutno celoživotně přeočkovávat ve 3-5 letých intervalech
ENCEPUR – vakcína proti klíšťové encefalitidě

Očkování proti chřipce
Chřipka je virové onemocnění projevující se rychle nastupujícími příznaky-horečkou, třesavkou, bolestí svalů, kloubů,pocitem těžké schvácenosti,následuje suchý dráždivý kašel jako důsledek postižení dýchacích cest. Onemocnění může být komplikováno zánětem dutin, plic,popř.středního ucha následkem nasedající bakteriální infekce.

Dostupné vakcíny
 BEGRIVAC,
 VAXIGRIP,
 INFLUVAC a další
Lze očkovat děti od 1 roku, ev. 6 měs.,většinou 2 dávkami u dětí do 3 let, u starších 1l dávkou před chřipkovou sezonou, nutno každoročně přeočkovat.

Očkování proti tuberkulose
Od 1.11.2010 bylo zrušeno plošné povinné očkování novorozenců proti tbc . Očkují se pouze děti rizikové vyhodnocené na základě dotazníku vyplněného rodiči/ údaje o ev. výskytu tbc v rodině, pobytu člena rodiny v zemích s vysokým výskytem tbc aj./.Tyto děti by měly být během 1. Měsíce věku očkovány proti tbc na kalmetizační stanici.
Očkování proti tbc na vyžádání rodičů je možné, z hlediska zařazení do očkovacího kalendáře nejvhodnější po skončení povinného očkování ve 2 letech, ev. lze provést mezi 6.-9. Měsícem
Přeočkování v 11 letech bylo taktéž zrušeno, je tedy zcela nežádoucí, aby kalmetizační stanice rozesílaly dopisy 11letým adolescentům a pokoušely u jejich rodičů navodit dojem, že jsou proti tbc nedostatečně chráněni a bylo by vhodné se nechat přeočkovat. Kromě změny legislativních norem se změnilo i SPC/ souhrn údajů o přípravku/vakcíny, kde je explicitně řečeno, že přeočkování WHO nedoporučuje.

Miminko Miminko Miminko