Věk Nemoc Název vakcíny
2 měsíce (od 9. týdne) Záškrt,tetanus,černý kašel,žloutenka B obrna,infekce HiB - Infanrix hexa  
3 měsíce dtto Infanrix hexa  
4 měsíce dtto Infanrix hexa  
15 měsíců spalničky, zarděnky, příušnice 1. dávka Priorix  
do 18. měsíce Záškrt,tetanus, černý kašel ,žloutenkaB, ,dětská obrna,infekce HiB Infanrix hexa  
21 - 25 měsíců spalničky, zarděnky, příušnice 2. dávka Priorix  
5. až 6. rok záškrt, tetanus, černý kašel - přeočkování Infanrix  
10. až 11. rok záškrt, tetanus, kašel,dětská přenosná obrna - přeočkování Boostrix Polio  

Záškrt -závažná bakteriální infekce,projevující se pablánovým zánětem mandlí s toxickým poškozením periferních nervů a srdečního svalu.

Tetanus –velmi nebezpečné bakteriální onemocnění, způsobující svalovou ztuhlost, bolestivé křeče, záchvaty až smrt.

Černý/ dávivý/ kašel – vysoce nakažlivé bakteriální onemocnění způsobující těžké postižení dýchacích cest, záněty plic, kašel trvající až 2 měsíce, nebezpečná choroba zejména pro kojence, může dojít ke křečím,poškození mozku s následkem smrti.

Žloutenka B – virové onemocnění způsobující zánět jater,častý přechod do chronického stadia s rizikem vzniku rakoviny jater.

Dětská obrna –virové onemocnění vyvolávající svalové obrny s trvalými následky.

Invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b – zánět mozkových blan nebo hltanové příklopky, obě nemoci velmi závažné, život dětí do 5 let ohrožující.

Spalničky –nebezpečné virové onemocnění provázené horečkou, vyrážkou a častými komplikacemi-zánět plic, středního ucha, zánět mozku se závažnými následky.

Příušnice –akutní virový zánět slinných žlaz, často komplikovaný zánětem slinivky, zánětem mozkových blan, u chlapců zánětem varlat.

Zarděnky –virové onemocnění provázené teplotou, vyrážkou, průběh většinou lehký. avšak vysoce rizikové onemocnění v těhotenství projevující se mnohočetným vrozeným postižením plodu až potratem.

Miminko Miminko Miminko